Dokumenty

Dokumenty k přijímacímu řízení na SŠ (2021/2022)


Nové tiskopisy (editovatelné) pro přijímací řízení (školní rok 2021/2022):

Přihláška na SŠ – denní studium

Přihláška na SŠ – nástavbové studium

Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu

Vzor vyplněného zápisového lístku

Žádosti


Žádost o uvolnění z TV + Posouzení zdravotní způsobilosti – pro uvolnění z TV je nutné mít vyplněné oba dokumenty – lékař potvrdí a vyplní “posouzení zdravotní způsobilosti” a zákonný zástupce vyplní “žádost o uvolnění z TV”.

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o opakování závěrečné zkoušky

Metodický pokyn pro vypracování Samostatné odborné práce


SOP_Kalkulační list

SOP_normovací_list

SOP_titulní list

Školní metodický pokyn pro zpracování maturitních a ročníkových prací


Metodický pokyn pro zpracování maturitních a ročníkových prací

Titulní list

Skip to content