O škole

Mise školy

K vrcholu gastronomického mistrovství tě dovede jen jedna cesta – kvalitní vzdělání na naší škole.

Historie školy

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. Tento název má škola od 1. ledna 2006, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Historie školy sahá do roku 1967, kdy se oddělila od učňovské školy č.1 v Plzni a vzniklo Střední odborné učiliště, které se orientovalo na učební obory kuchař a číšník. Sídlo školy bylo v sadech 5. května 42 v Plzni a zřizovatelem byly Restaurace a jídelny Plzeň. Po roce 1989 se stala zřizovateli postupně jednotlivá ministerstva v pořadí: 1990 – Ministerstvo vnitra ČR a škola získala název Střední odborné učiliště společného stravování. V roce 1992 byla škola delimitována na Ministerstvo hospodářství ČR. V roce 1994 podal ředitel školy projekt na zavedení nového studijního oboru – Hotelová škola, jehož studium započalo od školního roku 1994/1995, název školy se tehdy změnil na Integrovaná střední škola gastronomická.

V roce 1997 byla škola delimitována na Ministerstvo školství ČR a přejmenována na Střední odbornou školu gastronomickou a Střední odborné učiliště gastronomické.

Roku 1998 se podařilo v rámci optimalizace školských zařízení na území města Plzně zajistit vhodný objekt a škola se přemístila na adresu U Borského parku 3. Toto bylo impulsem k dalšímu rozvoji školy, neboť organizace získala větší a vhodnější objekt, vlastní domov mládeže a školní kuchyni s jídelnou. V roce 2000 došlo k opětovné změně zřizovatele na již výše uvedený Plzeňský kraj.

K datu 1. 9. 2008 došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje ke sloučení naší školy s Středním odborným učilištěm potravinářským, Plzeň, Bendova 22. Nová organizace se jmenuje Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. Na adrese Bendova 22 je odloučené pracoviště školy v jehož čele stojí vedoucí odloučeného pracoviště