Ubytovaní žáci musí do 20. 5. 2020 vyklidit své pokoje!

Povolení vstupu ubytovaným do budovy domova mládeže

Informace k povolení vstupu ubytovaným do budovy domova mládeže (DM) U Borského parku 3 – z organizačních důvodů bude DM otevřen pouze ve středu (15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5. od 8:00 – 12:00). Pro zachování bezpečnosti a prevence ochrany veřejného zdraví je nutné dodržovat zásady vydané Krajskou hygienickou stanicí v Plzni:

1. Vstup do budovy DM je povolen pouze ubytovaným, kteří v době návštěvy DM nejeví známky respiračního onemocnění.
2. Ubytovaní vstupují do budovy DM hlavní vrátnicí, na které se ohlásí.
3. Po vstupu do DM jdou ubytovaní přímo na příslušné patro a pokoj, kde jsou ubytovaní.
4. Po celou dobu pobytu na DM je povinností ubytovaných mít nasazené ochranné rukavice, mít řádně nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) a používat ochranné návleky na obuv. Výše uvedené ochranné pomůcky bude mít ubytovaný své vlastní.

Domov mládeže

Ukázka dvoulůžkového

Personální obsazení


Vartlík Antonín – zástupce pro domov mládeže

Holubová Naděžda – vychovatelka

Horová Eva – vychovatelka

Pospíšil Petr – vychovatel

Voglerová Jana – vychovatelka

Jáchimová Jana – vychovatelka

Šilhánková Marie – vychovatelka

O domově mládeže

Domov mládeže při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 se nachází přímo v areálu hotelové školy, jedná se o třetí až sedmé patro vysoké budovy na fotografii na hlavní stránce. Pokoje a ostatní prostory domova mládeže prošly rekonstrukcí a jsou vybaveny na odpovídající úrovni. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí areálu školy. Ubytování a stravování v domově mládeže slouží především pro žáky naší školy, ale tyto služby nabízíme také žákům ostatních středních škol v Plzni, zejména umístěných v městské části Bory.

Sport

Ubytovaní žáci mají možnost využívat tělocvičnu školy, posilovnu a pracovat v zájmových útvarech (kopaná, odbíjená, stolní tenis, badminton, florbal, kondiční cvičení).

Internet, WiFi

Na všech patrech domova mládeže je možno využívat bezdrátové připojení k internetu pomocí WiFi. Zdejší síť prošla velkou rekonstrukcí v květnu 2017. Nově je na všech patrech dostupný WiFi signál v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz. Podmínkou je jen vlastní tablet, smartphone, nebo notebook vybavený WiFi kartou, legálním (aktualizovaným) operačním systémem a funkčním antivirovým programem. Pro ostatní žáky je na každém patře ve společenské místnosti připraven stolní počítač s připojením k internetu, vybavený běžným kancelářským softwarem a možností používat flash disky.

Ubytovací kapacita: 145 lůžek, 26 dvoulůžkových a 31 třílůžkových pokojů

Sociální zařízení: společné na jednotlivých patrech domova mládeže

Cena ubytování: 1050 Kč/měsíc

Cena stravování: 71 Kč/den

Kontakt – Vartlík Antonín – zástupce pro domov mládeže

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň

377 370 225

Skip to content