Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – jaro 2021

(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

7. 4. 2021 Písemná práce z ČJL
8. 4. 2021 Písemná práce z CJ
20. 4. – 21. 4. 2021 Praktická zkouška z OP3 – H4.A
27. 4. – 28. 4. 2021 Praktická zkouška z OP3 – H4.B
3. 5. – 4. 5. 2021 Didaktické testy společné části MZ
17. 5. – 21. 5. 2021 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – jaro 2021


(Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 – ŠVP Gastronomie)

7. 4. 2021 Písemná práce z ČJL
8. 4. 2021 Písemná práce z CJ
3. 5. – 4. 5. 2021 Didaktické testy společné části MZ
24. 5. – 25. 5. 2021 Obhajoba maturitní práce
26. 5. – 28. 5. 2021 Ústní maturitní zkouška G2.A

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – jaro 2021


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

7. 4. 2021 Písemná práce z ČJL
8. 4. 2021 Písemná práce z CJ
14. 4. 2021 Praktická část MZ
3. – 4. 5. 2021 Didaktické testy společné části MZ
18. – 20. 5. 2021 Ústní maturitní zkouška E4.A

Skip to content