Aktuální termíny MZ (k 7. 5. 2020)

Informace k převodníku učeben v odkazu “pro žáky” zde

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – jaro 2020

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Nově přijatý zákon totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE.

 

(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

11. – 15. 5. – Konzultace k MZ
18. – 19. 5. – Praktická část MZ (H4.A, H4.B)
1. 6. – didaktické testy MAT a AJ
2. 6. – didaktické testy ČJL

9. – 12. 6. Ústní část MZ H4.B
15. – 18. 6. Ústní část MZ H4.A

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – jaro 2020


(Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 – ŠVP Gastronomie)

 

11. – 15. 5. – Konzultace k MZ

1. 6. – didaktické testy MAT a AJ
2. 6. – didaktické testy ČJL

4. – 5. 6. Ústní část MZ G2.A

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – jaro 2020


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

19. – 21. 5. – Praktická maturitní zkouška

1. 6. -2. 6. – didaktické testy společné části MZ

8. -10. 6. – ústní část MZ E4.A

Skip to content