Gastronomie (2 roky)

Gastronomie

RVP 65-41-L/51 Gastronomie

  • dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
  • pro absolventy oboru ŠVP KUCHAŘ nebo ŠVP ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
  • obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti ekonomického a provozního charakteru

Učební plán

Kód a název oboru vzdělání: RVP 65-41-L/51 Gastronomie
Název RVP / ŠVP: Gastronomie
Datum platnosti: od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník celkem
1 Český jazyk a literatura  5 5 10
2 Anglický jazyk – P  5 5 10
3 Německý jazyk – Z  2 2 4
4 Základy společenských věd  0 1 1
5 Právo  0 1 1
6 Dějepis  1 0 1
7 Matematika  5 5 10
8 Tělesná výchova  2 2 4
9 Informační a komunikační technologie  0  1  1
10 Obchodní korespondence  0 1 1
11 Ekonomika  2 3 5
12 Účetnictví  2 2 4
13 Management a marketing  1 0 1
14 Výroba a odbyt v gastronomii  3 2 5
15 Hotelový provoz  2 2 4
16 Speciální gastronomie (učební praxe)  4 0 4
Celkem teoretického vyučování  34 32 66

Cizí jazyk = anglický nebo německý ve vazbě na pokročilý jazyk žáka

Skip to content