Kontakty

Kontakty

Název školy: Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3
Adresa: U Borského parku 3, 301 00 Plzeň
Ústředna školy: 377 372 016

Právní forma školy: příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

IČ: 00 518 557, DIČ: CZ 00 518 557
IZO škola: 110 100 204
IZO domov mládeže: 110 100 271
IZO školní jídelna: 110 100 263
REDIZO: 600009700
ID datové schránky: x7egnsv
Fakturační e-mail: uctarna@hsplzen.cz

Kontakty – Vedení školy


VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy

Široký Miroslav, Mgr. m.siroky@hsplzen.cz, 377 371 248

Zástupci ředitele
Radová Jana, Ing. – statutární zástupce ředitele j.radova@hsplzen.cz, 377 673 672
Holeček Jiří, Mgr. – zástupce pro teoretické vyučování j.holecek@hsplzen.cz, 377 423 192
Machová Renata, Mgr. – vedoucí odloučeného pracoviště r.machova@hsplzen.cz, 377 322 020, 377 324 680
Vartlík Antonín – zástupce pro domov mládeže a VMV a.vartlik@hsplzen.cz, 377 370 225
Slámová Marcela – vedoucí učitelka odborného výcviku m.slamova@hsplzen.cz, 377 423 279
Matějková Ivana – zástupce pro ekonomiku a provoz i.matejkova@hsplzen.cz, 377 378 252

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Hervert Jaroslav, PaedDr. – Pověřenec pro ochranu osobních údajů j.hervert@hsplzen.cz, 377 326 938

Kontakty – Provoz


Mahdalová Věra – sekretariát ředitele, pokladna v.mahdalova@hsplzen.cz,377 429 781
Šnejdarová Jitka – Vedoucí školní jídelny j.snejdarova@hsplzen.cz,377 378 254
Mentlová Michaela – Správce budov a MTZ m.mentlova@hsplzen.cz,377 376 067
Sýkorová Helena – Mzdová účtárna a personalistika h.sykorova@hsplzen.cz,377 429 747
Přibáňová Radka – Účtárna a fakturace r.pribanova@hsplzen.cz,377 378 240
Bouda Tomáš – Správce IT t.bouda@hsplzen.cz,377 473 968

Pracoviště – U Borského parku 3


Merxbauerová Blanka – Referent pro záležitosti žáků (omlouvání absence žáků) b.merxbauerova@hsplzen.cz, 377 422 743
Baum Josef – školník
Dreszler Zbyněk, Ing. – školník

Výchovné poradenství

Pešková Zuzana, Mgr. z.peskova@hsplzen.cz, 377 422 632
Školní metodik prevence
Kleisnerová Lenka, Mgr. l.kleisnerova@hsplzen.cz
Metodik environmentální výchovy
Šloufová Dana, Ing. d.sloufova@hsplzen.cz
UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Archmannová Lenka, Mgr. – AJ, ČJL l.archmannova@hsplzen.cz
Babková Václava, Mgr. –  Odborné předměty v.babkova@hsplzen.cz
Beneš Milan, Mgr. – TEV, OBN m.benes@hsplzen.cz
Berka Petr, Bc. – Odborné předměty p.berka@hsplzen.cz
Bílá Jana, Mgr. – NJ, ČJL j.bila@hsplzen.cz
Brabenec František, Mgr. – NJ, AJ f.brabenec@hsplzen.cz
Cviklová Petra, Mgr. – MAT, ZPV, ICT, F p.cviklova@hsplzen.cz
Dvořáková Libuše, Mgr. – MAT, ZPV l.dvorakova@hsplzen.cz
Hagarová Ludmila, Mgr. – MAT, ZPV l.hagarova@hsplzen.cz
Havlík Martin, Ing. – Odborné předměty m.havlik@hsplzen.cz
Havlová Jana, Mgr. – ČJ, OBN j.havlova@hsplzen.cz
Hervertová Daniela, Mgr. – NJ, DEJ, OBN d.hervertova@hsplzen.cz
Holeček Jiří, Mgr. – TEV, ZSV j.holecek@hsplzen.cz
Hofmanová Zuzana, Mgr. – NJ z.hofmanova@hsplzen.cz
Homolka David, Mgr. – ICT d.homolka@hsplzen.cz
Kabátová Marie, Bc. – Odborné předměty m.kabatova@hsplzen.cz
Kepková Šárka, Mgr. – OBN, PRV, ZSV, SV s.kepkova@hsplzen.cz
Kleisnerová Lenka, Mgr. – TEV, OBN, ZSV, SV l.kleisnerova@hsplzen.cz
Kosánová Alena, Mgr. – MAT, TEA, OBK a.kosanova@hsplzen.cz
Kovács Ivan, Mgr. – ZEM, TEV i.kovacs@hsplzen.cz
Křenová Kateřina, Bc. – Odborné předměty k.krenova@hsplzen.cz
Marečková Lucie, Ing. – Odborné předměty l.mareckova@hsplzen.cz
Matějček Martin, Mgr. – Aj ma.matejcek@hsplzen.cz
Modrák Jiří, Mgr. – AJ, ZEM j.modrak@hsplzen.cz
Němeček Josef, Mgr. – AJ j.nemecek@hsplzen.cz
Nováková Michaela, Mgr. – AJ m.novakova@hsplzen.cz
Opatrná Martina, Mgr. – CR, ČJL m.opatrna@hsplzen.cz
Pešková Zuzana, Mgr. – NJ, ČJ, DEJ z.peskova@hsplzen.cz
Pitulová Petra, Ing. – Odborné předměty p.pitulova@hsplzen.cz
Radová Jana, Ing. – Odborné předměty j.radova@hsplzen.cz
Roubalová Tereza, Bc. – Odborné předměty t.roubalova@hsplzen.cz
Rychtaříková Kamila, Mgr. – Aj, OBN k.rychtarikova@hsplzen.cz
Schořová Ivona, Mgr. – MAT, EKO, MM i.schorova@hsplzen.cz
Sokol Martin, Mgr. – Odborné předměty m.sokol@hsplzen.cz
Stehlík Petr, Bc. – Odborné předměty p.stehlik@hsplzen.cz
Šímová Hana, Ing. – Odborné předměty h.simova@hsplzen.cz
Šiška Radim, Mgr. – AJ, ZEM r.siska@hsplzen.cz
Šloufová Dana, Ing. – Odborné předměty d.sloufova@hsplzen.cz
Šnajdrová Jitka, Mgr. – NJ, CJL j.snajdrova@hsplzen.cz
Vašků Naděžda, Mgr. – CJL, DEJ n.vasku@hsplzen.cz
Vlčková Šárka, Mgr. – AJ, CJL s.vlckova@hsplzen.cz

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Beková Jana – odborný výcvik j.bekova@hsplzen.cz
Moulisová Monika – odborný výcvik m.moulisova@hsplzen.cz
Lesová Marie, Bc. – odborný výcvik m.lesova@hsplzen.cz
Sofronová Marie – odborný výcvik m.sofronova@hsplzen.cz
Strejcová Vendula – odborný výcvik v.strejcova@hsplzen.cz

ÚSEK VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ

Horová Eva – 2. patro e.horova@hsplzen.cz
Pospíšil Petr – 3. patro p.pospisil@hsplzen.cz
Holubová Naděžda – 4. patro n.holubova@hsplzen.cz
Voglerová Jana -5. patro j.voglerova@hsplzen.cz
Šilhánková Marie 6. patro m.silhankova@hsplzen.cz
Jáchimová Jana j.jachimova@hsplzen.cz

Pracoviště – Bendova 22


Vítková Judita – odborný referent j.vitkova@hsplzen.cz, 377 223 216

Baxová Eva – odborný referent e.baxova@hsplzen.cz, 377 326 938, 377 324 680
Hošek Zbyněk – údržba

Výchovné poradenství
Machová Renata, Mgr. r.machova@hsplzen.cz, 377 322 020
Školní metodik prevence
Červená Helena, Mgr. h.cervena@hsplzen.cz

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Červená Helena, Mgr. – MAT, CH, ON h.cervena@hsplzen.cz
Dortová Zdeňka, Mgr. – NJ, ČJ z.dortova@hsplzen.cz
Eretová Jiřina, Ing. – Tc, S, OK j.eretova@hsplzen.cz
Fialová Renata – Tv r.fialova@hsplzen.cz
Hagarová Ludmila, Mgr. – odborné předměty l.hagarova@hsplzen.cz
Herejtová Lucie, Bc. – IT l.herejtova@hsplzen.cz
Hervert Jaroslav, PaedDr. – M, F, IT AJ j.hervert@hsplzen.cz
Homolka David, Mgr. – TV d.homolka@hsplzen.cz
Kovács Ivan, Mgr. – Tv i.kovacs@hsplzen.cz
Kubešová Stanislava, Ing. – S, T, OK, Ú s.kubesova@hsplzen.cz
Šrámková Libuše, Ing. – T, B, V, PT l.sramkova@hsplzen.cz
Tesařová Hana, Mgr. – Čj, D h.tesarova@hsplzen.cz
Tyllová Lenka, Ing. – T, S, PT l.tyllova@hsplzen.cz
Vacková Marta, Mgr. – AJ, AP m.vackova@hsplzen.cz
Vachtová Marie, Mgr. – AJ m.vachtova@hsplzen.cz
Vašků Naděžda, Mgr. – CJL, DEJ n.vasku@hsplzen.cz
Veselý Bohumil – S, SZ b.vesely@hsplzen.cz
Viktorinová Dana, Ing. – IT, E, MR, D d.viktorinova@hsplzen.cz

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Bodnár Julius – pekař j.bodnar@hsplzen.cz
Volfová Kateřina – pekařka k.volfova@hsplzen.cz
Dezortová Václava – pekař v.dezortova@hsplzen.cz, 377 223 218
Hakrová Jitka – cukrář j.hakrova@hsplzen.cz
Chottová Petra – cukrář p.chottova@hsplzen.cz
Mašková Helena – cukrář h.maskova@hsplzen.cz, 377 449 101
Pevná Petra – cukrář p.pevna@hsplzen.cz
Starcová Marcela, Bc. – cukrář m.starcova@hsplzen.cz, 377 223 217
Vališová Jana – cukrář j.valisova@hsplzen.cz

Konzultační hodiny učitelů odborného výcviku Pekař: přízemí 29
pro žáky: čtvrtek 13:00 – 14:00
pro rodiče: čtvrtek 12:00 – 13:00
Konzultační hodiny učitelů odborného výcviku Cukrář: přízemí 29
pro žáky: úterý 13:00 – 14:00
pro žáky: úterý 12:00 – 13:00


PRODEJNA
Pavelková Dagmar pavelkova.dagmar@seznam.cz, 377 321 989

Konzultační hodiny učitelů odborného výcviku Kuchař, Číšník/servírka
Po – Pá:  7:30 –  8:00
Po – Čt: 13:00 – 15:00
 
 

 Napište nám zprávu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.Jak zpracováváme osobní údaje?