Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře udělujete souhlas Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň (dále jen „Škola“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail a případné další údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři a považované „Nařízením“ za osobní (např. telefonní číslo, adresa apod.), a to za účelem komunikace s Vaší osobou.

Škola bude na základě Vámi uděleného souhlasu údaje zpracovávat a uchovávat po dobu nezbytně nutnou (zákonná lhůta pro odpověď, doba, na níž poskytnete souhlas apod.)

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na kontaktní e-mail školy – info@hsplzen.cz

Škola garantuje i všechna další Vaše práva související s poskytnutím souhlasu uvedená v Nařízení.

Skip to content