Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020 bylo ukončené. Přijetí na naši školu je možnou pouze formou přestupu z jiné střední školy.

V Plzni dne 14. 6. 2019

Mgr. Miroslav Široký v. r.

ředitel školy