Přijímací řízení – obory s výučním listem

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2021/2022

 • Termín podání přihlášek do 1. března 2021.
 • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Formuláře přihlášek (denní studium nebo nástavbové studium) ke stažení ZDE
 • Do prvního kola přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky. Dvě přihlášky se podávají i v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů (zaměření) na stejné škole. Na obou tiskopisech musí být vyplněny shodné údaje, a to včetně údajů o školách, kam se uchazeč hlásí.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení školského poradenského zařízení.
 • K přihlášce pro všechny obory vzdělání (s výjimkou nástavbového studia) vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.
 • Jednotnou přijímací zkoušku nekonají uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem.
 • Maximální počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022:
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) – 120 uchazečů
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) – 60 uchazečů
  • 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) – 48 uchazečů
  • 29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař) – 12 uchazečů
  • 29-56-H/01 Řezník – uzenář (ŠVP Řezník – uzenář) – 8 uchazečů

 

 • Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021 na webových stránkách školy a na úřední desce.
Skip to content