Organizace školního roku + odborná praxe + odkazy bakaláři

Organizace školního roku 2018/2019


zahájení školního roku pondělí 3. 9. 2018
podzimní prázdniny pondělí – úterý 29. 10. – 30. 10. 2018
vánoční prázdniny sobota – středa 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
zahájení vyuč. v roce 2019 čtvrtek 3. 1. 2019
ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2019
pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019
jarní prázdniny pondělí – neděle 25. 2. – 3. 3. 2019
velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
ukončení školního roku pátek 28. 6. 2019
hlavní prázdniny sobota – neděle 29. 6. – 1. 9. 2019
nový školní rok 2019/2020 pondělí 2. 9. 2019

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – jaro 2019


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

do 30. 11. 2018 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
7. – 11. 1. 2019 Praktická zkouška z OP3 – zadání téma
4. 3. 2019 Odevzdání podkladů pro legendu vedoucím týmů
11. – 12. 9. 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ
18. 3. 2019 Odevzdání svázané legendy zkoušejícím
29. 3. 2019 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
Termín bude upřesněn Písemná práce z ČJL
Termín bude upřesněn Písemná práce z CJ
2. 4. – 3. 4. 2019 Praktická zkouška z OP3 – H4.A
4. 4. – 5. 4. 2019 Praktická zkouška z OP3 – H4.B
25. 4. 2019 Uzavření známek za 4. ročník
30. 4. 2019 Vydávání vysvědčení za 4. ročník
2. 5. – 7. 5. 2019* Testy a písemné práce společné části MZ
13. 5. – 17. 5. 2019 Volno k přípravě na konání MZ H4.A, H4.B
20. 5. – 24. 5. 2019 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – jaro 2019


(Obor vzdělání: RVP 65-41-L/51 Gastronomie)

 

do 30. 11. 2018 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
27. 11. 2018 Zveřejnění témat pro obhajobu MP z HP
30. 11. 2018 Nejzazší termín pro výběr téma pro obhajobu MP z HP
11. – 12. 9. 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ
3. 12. 2018 Jmenování vedoucích MP a oponentů MP ŘŠ
do 7. 12. 2018 1. konzultace s osnovou MP
10. 12. – 21. 12. 2018 odborná praxe k MP s obhajobou
do 22. 2. 2019 2. konzultace MP
29. 3. 2019 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
29. 3. 2019 Odevzdání maturitní práce
Termín bude upřesněn Písemná práce z ČJL
Termín bude upřesněn Písemná práce z CJ
16. – 20. 4. 2019 Předání posudků MP žákům
25. 4. 2019 Uzavření známek za 2. ročník
30. 4. 2019 Vydávání vysvědčení za 2. ročník
2. 5. – 7. 5. 2019* Testy a písemné práce společné části MZ
16. 5. – 17. 5. 2019 Obhajoba maturitní práce
20. 5. – 24. 5. 2019 Volno k přípravě na konání ústní MZ
27. 5. – 30. 5. 2019 Ústní maturitní zkouška

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – jaro 2019


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

 

do 10. 11. 2018 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
 23. 3. 2019 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
11. 4. 2019 Písemná práce ČJ společná část
10. 4. 2019 Písemná práce CJ společná část
3. 4. 2019 Praktická maturitní zkouška
30. 4. 2019 Vydání vysvědčení za E4.A
2. 5.- 7. 5. 2019 * Testy a písemné práce společné části
13. 5.-17. 5. 2019 Volno k přípravě na konání MZ
20. 5 – 22. 5. 2019 Ústní maturitní zkouška E4.A
16.5. 2019 ** Zpřístupnění hodnocení DT SČ MZ
Termín bude upřesněn Vydání maturitních vysvědčení

*    JZS – MŠMT zveřejní do 31. 12. 2018

**   dle platné legislativy k 1. 9. 2018

Harmonogram odborné praxe – obor Hotelnictví a cestovní ruch


ročník termín datum UOP
1. 10 pracovních dnů 20. 5. – 31. 5. 2019 M. Havlík, M. Sokol, M. Kabátová, K. Křenová
2. 10 pracovních dnů 1. 4. – 12. 4. 2019 P. Stehlík, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
3. 5 pracovních dnů 20. 5. – 24. 5. 2019 T. Roubalová

Harmonogram odborné praxe – obor Gastronomie


ročník termín datum UOP
2. 10 pracovních dnů před vánočními prázdninami 10. 12. – 21. 12. 2018  T. Roubalová

Harmonogram závěrečných zkoušek – jaro 2019


Kuchař – číšník Pekař / Cukrář / Řezník – uzenář
Písemná část ZZ 3. 6. 2019 3. 6. 2019
Praktická část ZZ 4. 6. – 17. 6. 2019 4. – 7. 6. 2019
Volno před ústní částí 18. 6. – 21. 6. 2019 11. – 14. 6. 2019
Ústní část ZZ 24. 6. – 25. 6. 2019 19. – 20. 6. 2019
Slavnostní vyřazení absolventů 27. 6. 2019 25. 6. 2019