Organizace školního roku + odborná praxe + odkazy bakaláři

Organizace školního roku 2018/2019


zahájení školního roku pondělí 3. 9. 2018
podzimní prázdniny pondělí – úterý 29. 10. – 30. 10. 2018
vánoční prázdniny sobota – středa 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
zahájení vyuč. v roce 2019 čtvrtek 3. 1. 2019
ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2019
pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019
jarní prázdniny pondělí – neděle 25. 2. – 3. 3. 2019
velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
ukončení školního roku pátek 28. 6. 2019
hlavní prázdniny sobota – neděle 29. 6. – 1. 9. 2019
nový školní rok 2019/2020 pondělí 2. 9. 2019

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – podzim 2019


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

do 25. 6. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
3. 7. 2019 odeslání výpisu z přihlášky k MZ
15. 8. 2019 Zveřejnění JZS MŠMT
16.8. 2019 Odeslání pozvánek k MZ na spádové školy
2. 9. – 6. 9. 2019 Testy a písemná práce společné části MZ na spádových školách
10. – 13. 9. 2019 Ústní část MZ – opravné zkoušky a zkoušky v náhradním podzimním termínu

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – podzim 2019


(Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 – ŠVP Gastronomie)

do 25. 6. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
3. 7. 2019 odeslání výpisu z přihlášky k MZ
15. 8. 2019 Zveřejnění JZS MŠMT
16.8. 2019 Odeslání pozvánek k MZ na spádové školy
2. 9. – 6. 9. 2019 Testy a písemná práce společné části MZ na spádových školách
6. 9. 2019 Obhajoba MP
10. – 13. 9. 2019 Ústní část MZ – opravné zkoušky a zkoušky v náhradním podzimním termínu

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – podzim 2019


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

 

do 30. 6. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
10. 9. 2019 Praktická část maturitní zkoušky
2. – 3. 9. 2019 Testy a písemné práce společné části MZ
18. 9. 2019 Ústní část maturitní zkoušky
23. 9. 2019 Vydání vysvědčení za E4.A

*    JZS – MŠMT zveřejní do —

**   dle platné legislativy k 1. 9. 2018

Harmonogram závěrečných zkoušek – září 2019


Kuchař – číšník Pekař / Cukrář / Řezník – uzenář
Písemná část ZZ 3. 6. 2019 4. 9. 2019 (od 8:00, uč. 105)
Praktická část ZZ 4. 6. – 17. 6. 2019 5. – 6. 9. 2019 (od 6:00 na pracovištích)
Volno před ústní částí 18. 6. – 21. 6. 2019 9. – 16. 9. 2019
Ústní část ZZ 24. 6. – 25. 6. 2019 17. 9. 2019 od 7:45, uč. 103
Slavnostní předání výučních listů 27. 6. 2019 20. 9. 2019 od 8:00, uč. 103

Harmonogram odborné praxe – obor Hotelnictví a cestovní ruch


ročník termín datum UOP
1. 10 pracovních dnů 20. 5. – 31. 5. 2019 M. Havlík, M. Sokol, M. Kabátová, K. Křenová
2. 10 pracovních dnů 1. 4. – 12. 4. 2019 P. Stehlík, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
3. 5 pracovních dnů 20. 5. – 24. 5. 2019 T. Roubalová

Harmonogram odborné praxe – obor Gastronomie


ročník termín datum UOP
2. 10 pracovních dnů před vánočními prázdninami 10. 12. – 21. 12. 2018  T. Roubalová