Organizace školního roku + odborná praxe + odkazy bakaláři

Organizace školního roku 2018/2019


zahájení školního roku pondělí 3. 9. 2018
podzimní prázdniny pondělí – úterý 29. 10. – 30. 10. 2018
vánoční prázdniny sobota – středa 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
zahájení vyuč. v roce 2019 čtvrtek 3. 1. 2019
ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2019
pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019
jarní prázdniny pondělí – neděle 25. 2. – 3. 3. 2019
velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
ukončení školního roku pátek 28. 6. 2019
hlavní prázdniny sobota – neděle 29. 6. – 1. 9. 2019
nový školní rok 2019/2020 pondělí 2. 9. 2019

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – podzim 2018


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

 3. – 5. 9. 2018 Písemné zkoušky společné části MZ
6. 9. 2018 Obhajoba maturitní práce
6. 9. 2018 Praktická část MZ
11. – 12. 9. 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – podzim 2018


(Obor vzdělání: RVP 65-41-L/51 Gastronomie)

3. – 5. 9. 2018 Písemné zkoušky společné části MZ
6. 9. 2018 Obhajoba maturitní práce
6. 9. 2018 Praktická maturitní zkouška
11. – 12. 9. 2018 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – podzim 2018


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

do 30. 6. 2018 Odevzdání přihlášek ke spol. části podzimní MZ ŘŠ
 12. – 13. 9. 2018 Praktická část MZ
3. – 6. 9. 2018 Testy a písemná práce společné části MZ
19. 9. 2018 Ústní část MZ
21. 9. 2018 Vydání maturitních vysvědčení

Harmonogram odborné praxe – obor Hotelnictví a cestovní ruch


ročník termín datum UOP
1. 10 pracovních dnů v termínu ústních MZ 21.5. – 1.6.2018 P. Stehlík, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
2. 10 pracovních dnů v termínu praktických MZ 16.4. – 27.4.2018 M.Kabátová, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
3. 5 pracovních dnů v termínu písemné SČ MZ 30.4. – 7.5.2018 T. Roubalová, L. Marečková

Harmonogram odborné praxe – obor Gastronomie


ročník termín datum UOP
2. 10 pracovních dnů před vánočními prázdninami 11.12. – 22.12.2017 L. Marečková

Harmonogram závěrečných zkoušek – podzim 2018


Kuchař – číšník Pekař / Cukrář / Řezník – uzenář
Písemná část ZZ 14. 9. 2018 5. 9. 2018
Praktická část ZZ 17. – 20. 9. 2018 6. – 7. 9. 2018
Volno před ústní částí 20. – 26. 9. 2018 8. – 17. 9. 2018
Ústní část ZZ 27. 9. 2018 18. 9. 2018