Organizace školního roku + odborná praxe + odkazy bakaláři

Organizace školního roku 2019/2020


zahájení školního roku pondělí 2. 9. 2019
podzimní prázdniny úterý – středa 29. 10. – 30. 10. 2019
vánoční prázdniny pondělí – pátek 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
zahájení vyuč. v roce 2020 pondělí 6. 1. 2020
ukončení 1. pololetí čtvrtek 30. 1. 2020
pololetní prázdniny pátek 31. 1. 2020
jarní prázdniny pondělí – neděle 2. 3 – 8. 3. 2020
velikonoční prázdniny čtvrtek 9. 4. 2020
ukončení školního roku úterý 30. 6. 2020
hlavní prázdniny středa – pondělí 1. 7. – 31. 8. 2020
nový školní rok 2020/2021 úterý 1. 9. 2020

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – jaro 2020


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

do 29. 11. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
6. – 10. 1. 2020 Praktická zkouška z OP3 – zadání téma
8. 4. 2020 Odevzdání podkladů pro legendu vedoucím týmů
15. 4 . 2020 Odevzdání svázané legendy zkoušejícím
31. 3. 2020 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
8. 4. 2020 Písemná práce z ČJL
30. 4. 2020 Písemná práce z CJ
21. – 22. 4. 2020 Praktická zkouška z OP3 – H4.A
23. – 24. 4. 2020 Praktická zkouška z OP3 – H4.B
27. 4. 2020 Uzavření známek a docházky za 4. roč.
29. 4. 2020 Vydávání vysvědčení za 4. roč.
4. – 6. 5. 2020 * Testy a písemné práce společné části MZ
11. – 15. 5. 2020 Volno k přípravě na konání MZ
18. – 21. 5. 2020 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – jaro 2020


(Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 – ŠVP Gastronomie)

 

do 29. 11. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
4. 10. 2019 Zveřejnění témat pro obhajobu MP z HP
8. 11. 2019 Nejzazší termín pro výběr téma pro obhajobu MP z HP
15. 11. 2019 Jmenování vedoucích MP a oponentů MP ŘŠ
do 29. 11. 2019 1. konzultace s osnovou MP
9. – 20. 12. 2019 odborná praxe k MP s obhajobou
do 21. 2. 2020 2. konzultace MP
20. 3. 2020 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
20. 3. 2020 Odevzdání maturitní práce
8. 4. 2020 Písemná práce z ČJL
17. 4. 2020 Předání posudků MP žákům
27. 4. 2020 Uzavření docházky a známek za 2. roč.
29. 4. 2020 Vydávání vysvědčení za 2. roč. + odevzdání PWP MP
30. 4. 2020 Písemná práce z CJ
4. – 6. 5. 2020 * Testy a písemné práce společné části MZ
21. – 22. 5. 2020 Obhajoba maturitní práce
11. – 20. 5. 2020 Volno k přípravě na konání ústní MZ
25. – 27. 5. 2020 Ústní část maturitní zkoušky

 

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – podzim 2019


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

 

do 30. 6. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
10. 9. 2019 Praktická část maturitní zkoušky
2. – 3. 9. 2019 Testy a písemné práce společné části MZ
18. 9. 2019 Ústní část maturitní zkoušky
23. 9. 2019 Vydání vysvědčení za E4.A

*    JZS – MŠMT zveřejní do —

**   dle platné legislativy k 1. 9. 2018

Harmonogram závěrečných zkoušek – červen 2020


Kuchař – číšník Pekař / Cukrář / Řezník – uzenář
Písemná část ZZ 1. 6. 2020 (od 7:45h)
Praktická část ZZ 2. – 12. 6. 2020
Volno před ústní částí 15. – 19. 6. 2020
Ústní část ZZ 22. – 23. 6. 2020 (od 7:45h)
Slavnostní předání výučních listů 25. 6. 2020

Harmonogram odborné praxe – obor Hotelnictví a cestovní ruch


ročník termín datum UOP
1. 10 pracovních dnů 20. 4. – 4. 5. 2020 M. Havlík, M. Sokol, P. Stehlík, P. Berka
2. 10 pracovních dnů 18. – 29. 5. 2020 M. Havlík, M. Sokol, M. Kabátová, K. Křenová
3. 5 pracovních dnů 4. – 11. 5. 2020 T. Roubalová, L. Marečková

Harmonogram odborné praxe – obor Gastronomie


ročník termín datum UOP
2. 10 pracovních dnů před vánočními prázdninami 9. – 20. 12. 2019 L. Marečková