Organizace školního roku + odborná praxe + odkazy bakaláři

Organizace školního roku


zahájení školního roku pondělí 4. 9. 2017
podzimní prázdniny čtvrtek – pátek 26. 10. – 27. 10. 2017
vánoční prázdniny sobota – úterý 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
zahájení vyuč. v roce 2018 středa 3. 1. 2018
ukončení 1. pololetí středa 31. 1. 2018
pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018
jarní prázdniny pondělí – neděle 19. 2. – 25. 2. 2018
velikonoční prázdniny čtvrtek 29. 3. 2018
ukončení školního roku pátek 29. 6. 2018
hlavní prázdniny pondělí – pátek 2. 7. – 31. 8. 2018
nový školní rok 2018/2019 pondělí 3. 9. 2018

Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

do 27. 11. 2017 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
9. – 12. 1. 2018 Praktická zkouška z OP3 – zadání téma
23. 3. 2018 Odevzdání podkladů pro legendu vedoucím týmů
30. 3. 2018 Odevzdání svázané legendy zkoušejícím
30. 3. 2018 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
 11.4.2018 Písemná práce z ČJL SČ MZ
17. 4. – 19. 4. 2018 Praktická zkouška z OP3 – H4.A
24. 4. – 26. 4. 2018 Praktická zkouška z OP3 – H4.B
23. 4. 2018 Uzavření známek za 4. ročník
27. 4. 2018 Vydávání vysvědčení za 4. ročník
2. 5. – 4. 5. 2018* Testy a písemné práce společné části MZ
14. 5. – 18. 5. 2018 Volno k přípravě na konání MZ H4.A, H4.B
21. 5. – 25. 5. 2018 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B
* JZS bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A


(Obor vzdělání: RVP 65-41-L/51 Gastronomie)

do 27. 11. 2017 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
15. 11. 2017 Zveřejnění témat pro obhajobu MP (maturitní práce) z HP (Hotelový provoz)
24. 11. 2017 Nejzazší termín pro výběr téma pro obhajobu MP z HP
do 8. 12. 2017 1. konzultace s osnovou MP
do 23. 2. 2018 2. konzultace MP
30. 3. 2018 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
23. 3. 2018 Odevzdání maturitní práce
11.4.2018 Písemná práce z ČJL SŠ MZ
16. – 20. 4. 2018 Předání posudků MP žákům
23. 4. 2018 Uzavření známek za 2. ročník
27. 4. 2018 Vydávání vysvědčení za 2. ročník
2. 5. – 4. 5. 2018* Testy a písemné práce společné části MZ
21. 5. – 25. 5. 2018 Volno k přípravě na konání ústní MZ
26. 5. – 17. 5. 2018 Obhajoba maturitní práce
28. 5. – 30. 5. 2018 Ústní maturitní zkouška
* JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

do 10. 11. 2017 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
23. 3. 2018 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
11. 4. 2018 Písemná práce ČJ společná část
 18. 4. – 19. 4. 2018 praktická část MZ
30. 4. 2018* Vydání vysvědčení za E4.A
2. 5. – 4. 5. 2018* Testy a písemné práce společné části MZ
7. 5. – 14. 5. 2018 Volno k přípravě na konání MZ
16. 5. – 18. 5.  2018 ústní část MZ

Harmonogram odborné praxe – obor Hotelnictví a cestovní ruch


ročník termín datum UOP
1. 10 pracovních dnů v termínu ústních MZ 21.5. – 1.6.2018 P. Stehlík, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
2. 10 pracovních dnů v termínu praktických MZ 16.4. – 27.4.2018 M.Kabátová, M. Sokol, M. Havlík, P. Berka
3. 5 pracovních dnů v termínu písemné SČ MZ 30.4. – 7.5.2018 T. Roubalová, L. Marečková

Harmonogram odborné praxe – obor Gastronomie


ročník termín datum UOP
2. 10 pracovních dnů před vánočními prázdninami 11.12. – 22.12.2017 L. Marečková

Harmonogram závěrečných zkoušek


Kuchař – číšník Pekař / Cukrář / Řezník – uzenář
Vydání vysvědčení 31. 5. 2018 1. 6. 2018
Písemná část ZZ 1. 6. 2018 1. 6. 2018
Praktická část ZZ 1. 6. – 15. 6. 2018 4. 6. – 8. 6. 2018
Volno před ústní částí 18. 6. – 22. 6. 2018 13. 6. – 18. 6. 2018
Ústní část ZZ 25. 6. – 26. 6. 2018 19. 6. 2018
Slavnostní předání výučních listů (tělocvična školy) 28. 6. 2018 22. 6. 2018