Harmonogram maturitních zkoušek třída H4.A, H4.B – jaro 2020


(Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01 – ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch)

do 29. 11. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
6. – 10. 1. 2020 Praktická zkouška z OP3 – zadání téma
8. 4. 2020 Odevzdání podkladů pro legendu vedoucím týmů
15. 4 . 2020 Odevzdání svázané legendy zkoušejícím
31. 3. 2020 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
8. 4. 2020 Písemná práce z ČJL
30. 4. 2020 Písemná práce z CJ
21. – 22. 4. 2020 Praktická zkouška z OP3 – H4.A
23. – 24. 4. 2020 Praktická zkouška z OP3 – H4.B
27. 4. 2020 Uzavření známek a docházky za 4. roč.
29. 4. 2020 Vydávání vysvědčení za 4. roč.
4. – 6. 5. 2020 * Testy a písemné práce společné části MZ
11. – 15. 5. 2020 Volno k přípravě na konání MZ
18. – 21. 5. 2020 Ústní maturitní zkouška H4.A, H4.B

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída G2.A – jaro 2020


(Obor vzdělání: Gastronomie 65-41-L/51 – ŠVP Gastronomie)

 

do 29. 11. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
4. 10. 2019 Zveřejnění témat pro obhajobu MP z HP
8. 11. 2019 Nejzazší termín pro výběr téma pro obhajobu MP z HP
15. 11. 2019 Jmenování vedoucích MP a oponentů MP ŘŠ
do 29. 11. 2019 1. konzultace s osnovou MP
9. – 20. 12. 2019 odborná praxe k MP s obhajobou
do 21. 2. 2020 2. konzultace MP
20. 3. 2020 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
20. 3. 2020 Odevzdání maturitní práce
8. 4. 2020 Písemná práce z ČJL
17. 4. 2020 Předání posudků MP žákům
27. 4. 2020 Uzavření docházky a známek za 2. roč.
29. 4. 2020 Vydávání vysvědčení za 2. roč. + odevzdání PWP MP
30. 4. 2020 Písemná práce z CJ
4. – 6. 5. 2020 * Testy a písemné práce společné části MZ
21. – 22. 5. 2020 Obhajoba maturitní práce
11. – 20. 5. 2020 Volno k přípravě na konání ústní MZ
25. – 27. 5. 2020 Ústní část maturitní zkoušky

 

*JZS – bude upřesněno po zveřejnění MŠMT

Harmonogram maturitních zkoušek třída E4.A – podzim 2019


(Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 – ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství)

 

do 8. 11. 2019 Odevzdání přihlášek ke spol. části MZ ŘŠ
23. 3. 2020 Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ŘŠ
8.4. 2020 Písemná práce ČJ společná část- dopoledne
30. 4. 2020 Písemná práce AJ společná část- dopoledne
2. 4. 2020 Praktická maturitní zkouška
30. 4. 2020 Vydání vysvědčení E4.A
4. – 6. 5. 2020* Testy a písemné práce společné části
11. – 15. 5. 2020 Volno k přípravě na konání MZ
18. – 20. 5. 2020  Ústní MZ 
16. 5. 2020 ** Zpřístupnění hodnocení DT SČ MZ

*    JZS – MŠMT zveřejní do 31. 12. 2019

**   dle platné legislativy k 1. 9. 2019