Seznam oborů

S maturitní zkouškou

Hotelnictví
& cestovní ruch

Gastronomie

Ekonomika
& podnikání
v potravinářství

S výučním listem

Kuchař

Číšník /servírka

Cukrář

Pekař

Řezník
& uzenář

Nejste rozhodnuti?

Navštivte v listopadu den otevřených dveří – sledujte aktuality