Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení bylo ukončeno. 

Přijetí na naši školu je možné pouze formou přestupu z jiné SŠ. K přestupu je nutné doložit aktuální potvrzení o studiu ze SŠ, žádost o přestup a kopii vysvědčení z 9. třídy.