Přijímací řízení – maturitní obory

Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2020/21 bylo ukončené. Přijetí na naši školu je možné pouze formou přestupu z jiné střední školy.

Skip to content