Vedení Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 oznamuje všem žákům školy, že od středy 14. 10. 2020 bude škola uzavřena pro všechny žáky.

Školní jídelna a domov mládeže budou také uzavřeny. V období uzavřeného domova mládeže bude možné v době 8:00 – 13:00 hodin vyzvednout potřebné osobní věci ubytovaných (14. – 23. 10.)

V období od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Předpoklad zahájení prezenční výuky je v pondělí 2. 11. 2020.

Vstup do prostorů domova mládeže je z důvodu vyvíjející se epidemiologické situaci umožněn pouze ubytovaným žákům. V případě potřeby komunikace s vychovateli kontaktujte službu na hlavní vrátnici.

Děkujeme

Domov mládeže

Ukázka dvoulůžkového

Personální obsazení


Vartlík Antonín – zástupce pro domov mládeže

Holubová Naděžda – vychovatelka

Horová Eva – vychovatelka

Pospíšil Petr – vychovatel

Voglerová Jana – vychovatelka

Jáchimová Jana – vychovatelka

Šilhánková Marie – vychovatelka

O domově mládeže

Domov mládeže při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 se nachází přímo v areálu hotelové školy, jedná se o třetí až sedmé patro vysoké budovy na fotografii na hlavní stránce. Pokoje a ostatní prostory domova mládeže prošly rekonstrukcí a jsou vybaveny na odpovídající úrovni. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí areálu školy. Ubytování a stravování v domově mládeže slouží především pro žáky naší školy, ale tyto služby nabízíme také žákům ostatních středních škol v Plzni, zejména umístěných v městské části Bory.

Sport

Ubytovaní žáci mají možnost využívat tělocvičnu školy, posilovnu a pracovat v zájmových útvarech (kopaná, odbíjená, stolní tenis, badminton, florbal, kondiční cvičení).

Internet, WiFi

Na všech patrech domova mládeže je možno využívat bezdrátové připojení k internetu pomocí WiFi. Zdejší síť prošla velkou rekonstrukcí v květnu 2017. Nově je na všech patrech dostupný WiFi signál v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz. Podmínkou je jen vlastní tablet, smartphone, nebo notebook vybavený WiFi kartou, legálním (aktualizovaným) operačním systémem a funkčním antivirovým programem. Pro ostatní žáky je na každém patře ve společenské místnosti připraven stolní počítač s připojením k internetu, vybavený běžným kancelářským softwarem a možností používat flash disky.

Ubytovací kapacita: 145 lůžek, 26 dvoulůžkových a 31 třílůžkových pokojů

Sociální zařízení: společné na jednotlivých patrech domova mládeže

Cena ubytování: 1200 Kč/měsíc

Cena stravování: 82 Kč/den

Kontakt – Vartlík Antonín – zástupce pro domov mládeže

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3, 301 00 Plzeň

377 370 225

Skip to content