Výsledkové listiny – obory vzdělání s maturitní zkouškou

Výsledkové listiny – obory vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy zveřejnil ve čtvrtek 20. 5. 2021 v 10:00 výsledkové listiny na obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Upozorňujeme nepřijaté uchazeče o studium na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, že v loňském roce odevzdalo pouze 75% přijatých uchazečů zápisové lístky. Na uvolněná místa lze přijmout formou autoremedury nepřijaté uchazeče, kteří si podají odvolání.
Vzor odvolání zde

Skip to content