Výsledkové listiny – obory vzdělání s výučním listem

Výsledkové listiny – obory vzdělání s výučním listem

Ředitel školy zveřejnil ve středu 19. 5. v 10h výsledkové listiny oborů vzdělání s výučním listem:

Upozorňujeme nepřijaté uchazeče o studium na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, že v loňském roce odevzdalo pouze 60% přijatých uchazečů zápisové lístky. Na uvolněná místa lze přijmout formou autoremedury nepřijaté uchazeče, kteří si podají odvolání.
Vzor odvolání zde

Skip to content