Informace k provozu škol od pondělí 24. 5. 2021

Informace k provozu škol od pondělí 24. 5. 2021

Od 24. 5. se obnovuje osobní přítomnost žáků při teoretickém vyučování. Výuka bude 24.-25. 5. omezena z důvodu zajištění didaktických testů.

Výuka na odloučeném pracovišti (Bendova 22) se bude konat dle platného rozvrhu.

Organizace výuky v hlavní budově U Borského parku 3 bude omezena:
Pondělí 24. 5.  výuka dle rozvrhu (1. – 5.h), výuka končí ve 12:10h z důvodu organizace didaktických testů (odpadá 6. – 7.h, kromě výuky H1.B TOS a TPP)
Úterý 25. 5. výuka až od 10:35h (4. – 7.h, kromě výuky H2.B TOS a TPP do 10.h) z důvodu organizace didaktických testů odpadá 1.– 3.h
Středa 26. 5. výuka již dle platného rozvrhu beze změn

Žáci budou testováni antigenním testem vždy v pondělí od 7:45h v učebnách dle svého rozvrhu.

Při příchodu do školy a v průběhu vyučování musí mít žák respirátor.

Testovat se nemusí žák, který prokáže, že:
A) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
C) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
D) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Více informací k návratu žáků do školy na webových stránkách MŠMT

informace a FAQ | koronavirus.edu.cz

Skip to content