Volby do školské rady

Volby do školské rady

Po třech letech skončilo funkční období školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, která byla zřízena na základě §167 zákona561/2004 Sb. Proto je potřeba provést nové volby. MŠMT rozhodlo (Mimořádným opatřením vydaným dne 29. 10. 2020 pod č.j.: MSMT- 40610/2020-1), že funkční období členů školských rad je prodlouženo o 3 měsíce po skončení nouzového stavu.

Ředitel školy rozhodl, že se volby do školské rady budou konat ve středu 23. 6. 2021 od 12:00 – 17:00 hodin. Volby se uskuteční ve dvou volebních místnostech – v hlavní budově školy (U Borského parku 3) učebna č. 20 a na odloučeném pracovišti (Bendova 22, Plzeň) – 1. patro (vestibul).

Zároveň ředitel školy sděluje, že jména kandidátů (z řad zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků) do školské rady mohou být zaslána emailem na j.holecek@hsplzen.cz nebo předávána osobně do kanceláře sekretariátu ředitele školy do 4. června 2021.
Kandidáti do školské rady předají písemný návrh, kde uvedou jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu. Dále předají písemný souhlas navrhovaného kandidáta se zveřejněním jeho údajů (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu).

Skip to content