Opatření obecné povahy: Přijímací zkoušky – dodatek

Opatření obecné povahy: Přijímací zkoušky – dodatek

MŠMT vydalo 7. května 2021 opatření obecné povahy, které doplňuje možnosti při JPZ 2021 pro uchazeče na obory vzdělání s maturitní zkouškou.
Doplnění se týká možnosti vykonání zkoušky v náhradním termínu a možnosti vzít zpět zápisový lístek.
Více informací zde: Dodatek-oop-msmt-4337-2021-8-nahradni-termin-a-zpetvzeti-zl.pdf (edu.cz)

Skip to content