INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL od 19. 4. 2021

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PROVOZU ŠKOL od 19. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:
– o skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

Více informací na webových stránkách MŠMT zde

Skip to content