Informace k závěrečným zkouškám – jaro 2021

Informace k závěrečným zkouškám – jaro 2021

Informace k závěrečným zkouškám ve školním roce 2020/2021: 

  • Na základě opatření obecné povahy vydané MŠMT ČR rozhodl ředitel školy, že ZZ oboru vzdělání s výučním listem budou mít pouze 2 části – praktickou a ústní. 
  • Termíny jednotlivých částí budou zveřejněny do 15. 3. 2021 na www stránkách školy. 
  • Podmínkou pro konání ZZ v řádném jarním termínu je úspěšné absolvování 1. pololetí školního roku 2020/2021. 
  • Žák, který byl neklasifikován nebo neprospěl v 1. pololetí, může požádat ředitele školy o opravnou zkoušku nebo doklasifikaci do 20. 2. 2021. 
  • Doklasifikace a opravné zkoušky proběhnou do 31. 3. 2021 formou komisionální zkoušky. 
Skip to content