Informace k maturitním zkouškám – jaro 2021

Informace k maturitním zkouškám – jaro 2021

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2020/2021: 

  • Na základě opatření obecné povahy vydané MŠMR ČR bude v řádném jarním termínu konat MZ žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/21. 
  • MZ se budou skládat z didaktických testů z ČJL, CJ nebo MAT a z praktické a ústní profilové části.
  • Žák, který 1. pololetí absolvoval neúspěšně, může požádat ředitele školy o opravnou nebo náhradní zkoušku. Komisionální zkouška proběhne do 31. 3. 2021. 
Skip to content