Informace k provozu školy od 18. 11.

Informace k provozu školy od 18. 11.

  • od 18. 11. 2020 probíhá nadále výuka teoretického i praktického vyučování na Hotelové škole distančním způsobem
  • vyučující může žákovi na jeho žádost poskytnout ve škole individuální konzultaci
  • s ohledem na vzdělávací potřeby žáka může vyučující vyzvat žáka k individuální konzultaci ve škole

Celé znění informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 na MŠMT zde:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Skip to content