Pravidla distanční výuky od pondělí 12. 10. 2020

Pravidla distanční výuky od pondělí 12. 10. 2020

Pravidla distanční výuky pro žáky hotelové školy od pondělí 12. 10. 2020:

  1. Distanční výuka probíhá v souladu s aktuálním rozvrhem hodin.  
  2. Žáci jsou dle Školského zákona povinni se distanční výuky účastnit dle svého aktuálního rozvrhu hodin 
  3. Komunikační platformy pro distanční výuku jsou školní email a Teams, žáci jsou povinni kontrolovat obě aplikace každý den a pracovat v souladu s pokyny vyučujících.  
  4. Odpolední výuka TOS a TPP bude probíhat v dopoledních hodinách.  
  5. Učitel je žákům k dispozici také pro konzultace k zadanému učivu a úkolům v souladu s rozvrhem hodin.  
  6. Pokud se žáci nemohou distanční výuky účastnit, omluví se nejdéle do 3 kalendářních dnů TU, neplnoleté žáky omlouvá zákonný zástupce. (Brigáda není omluvou z distanční výuky!) 
  7. Pokud žák nebude účasten oznámené online výuky a neomluví se, bude posouzena jeho absence jako neomluvená.  
  8. Pokud žák neodešle v daném termínu zadaný úkol a neomluví se, bude úkol hodnocen nedostatečně a absence na hodině bude posouzena jako neomluvená. 
Skip to content