Výsledkové listiny 2. kola

Výsledkové listiny 2. kola

Ředitel školy zveřejnil ve čtvrtek 9. 7. 2020 výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení. Více informací v odkazu “PRO UCHAZEČ”.

Upozorňujeme nepřijaté uchazeče o studium na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3, že v loňském roce odevzdalo pouze 60% přijatých uchazečů zápisové lístky. Na uvolněná místa lze přijmout formou autoremedury nepřijaté uchazeče, kteří si podají odvolání.

Skip to content