Informace pro uchazeče konající JPZ v pondělí 8. 6. 2020

Informace pro uchazeče konající JPZ v pondělí 8. 6. 2020

Upozornění pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v pondělí 8. 6. 2020. V okolí školy probíhá rekonstrukce vozovky a chodníků (ulice U Borského parku). Vstup do budovy školy je umožněn pouze přes dvůr školy (Máchova ul). Vjezd do dvora školy je umožněn pouze zaměstnancům školy. Prosíme uchazeče, aby vstupovali do budovy školy vchodem, který mají uvedený na pozvánce (“vchod škola” nebo “vchod u tělocvičny školy”). Každý uchazeč musí mít při vstupu do budovy školy roušku, vyplněné a podepsané čestné prohlášení, psací a rýsovací potřeby. Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy školy.

Informace k rekonstrukci ulice – zde

Skip to content