Informace k uvolňování opatření ve školách od 8. 6. 2020

Informace k uvolňování opatření ve školách od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 mohou ve škole probíhat konzultace žáků nižších ročníků (skupiny do max. 15 žáků) a třídnické hodiny. Docházka žáků na ně není povinná. Konzultace si organizují vyučující nebo třídní učitelé. Nadále ale bude na naší škole probíhat distanční výuka žáků nižších ročníků a možnost vyzvednutí osobních věcí ze skříněk (po předchozí dohodě s třídním učitelem). 
Více informací na stránkách MŠMT – Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června zde

Skip to content