Informace pro uchazeče na obory vzdělání s výučním listem

Informace pro uchazeče na obory vzdělání s výučním listem

Ředitel školy informuje uchazeče:
Poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí pro uchazeče o studium oborů vzdělání s výučním listem: KUCHAŘ, ČÍŠNÍK-SERVÍRKA, PEKAŘ, CUKRÁŘ, ŘEZNÍK-UZENAŘ.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o vydání nového rozhodnutí.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
Odevzdání  zápisového lístku na školu, která vydala nové rozhodnutí o přijetí je  podmínkou pro nástup do školy a lhůta je stanovena na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí:

V Plzni dne 11. 5. 2020

Mgr. Miroslav Široký v.r.
ředitel školy 

Skip to content