Informování o způsobu hodnocení za 2. pol. školního roku 2019/2020

Informování o způsobu hodnocení za 2. pol. školního roku 2019/2020

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020, které bude vycházet z vyhlášky č. 211/2020 Sb.

Skip to content