Informace pro nepřijaté uchazeče na obory vzdělání s výučním listem

Informace pro nepřijaté uchazeče na obory vzdělání s výučním listem

Ve středu 22. 4. 2020 zveřejní ředitel školy výsledkové listiny uchazečů na obory vzdělání s výučním listem. V rámci nouzového stavu došlo k přijetí zákona č. 135/2020 Sb., zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, celé znění zákona zde
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.
Zákonné zástupce nepřijatých uchazečů budeme kontaktovat telefonicky ihned, co se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří nebudou mít zájem o studium na naší škole.

Skip to content