Povolení vstupu ubytovaným do budovy domova mládeže

Povolení vstupu ubytovaným do budovy domova mládeže

Informace k povolení vstupu ubytovaným do budovy domova mládeže (DM) U Borského parku 3, kteří si potřebují vyzvednout své osobní věci a učební pomůcky. Z organizačních důvodů bude DM otevřen pouze ve středu (15. 4., 22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5. od 8:00 – 12:00). Pro zachování bezpečnosti a prevence ochrany veřejného zdraví je nutné dodržovat zásady vydané Krajskou hygienickou stanicí v Plzni:

1. Vstup do budovy DM je povolen pouze ubytovaným, kteří v době návštěvy DM nejeví známky respiračního onemocnění.
2. Ubytovaní vstupují do budovy DM hlavní vrátnicí, na které se ohlásí.
3. Po vstupu do DM jdou ubytovaní přímo na příslušné patro a pokoj, kde jsou ubytovaní.
4. Po celou dobu pobytu na DM je povinností ubytovaných mít nasazené ochranné rukavice, mít řádně nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) a používat ochranné návleky na obuv. Výše uvedené ochranné pomůcky bude mít ubytovaný své vlastní.

Skip to content