Informace ředitele školy

Informace ředitele školy

V době platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebudou mít žáci do školy přístup.

Potvrzení o studiu si mohou zákonní zástupci a plnoletí žáci vyžádat elektronicky na adrese b.merxbauerova@hsplzen.cz (obory vzdělání Hotelnictví, Gastronomie a Kuchař – číšník) nebo e.baxova@hsplzen.cz (obory vzdělání Ekonomika a podnikání, Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář).

Po dobu uzavření škol mohou žáci konzultovat zadané učivo, maturitní práce, samostatné odborné práce a podklady k doklasifikaci s vyučujícími elektronicky (kontakty na vyučující zde)

Skip to content