Informace ředitele školy k epidemiologické situaci

Informace ředitele školy k epidemiologické situaci

Žáci, kteří se vrátili z území italské republiky do ČR v období, kdy do dnešního dne neuplynulo 14 dní, nebudou docházet do školy z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace, do doby, než uplyne lhůta 14 dnů od jejich návratu z italské republiky do ČR. Tuto skutečnost oznámí neprodleně třídnímu učiteli.