Úřední den

Úřední den

Úředním dnem v průběhu hlavních prázdnin je středa (8:00 – 13:00 h) – hlavní budova školy (U Borského parku 3)
Potvrzení o studiu bude vydáváno v těchto dnech (středa) – 3. 7., 10. 7., 17. 7., 21. 8. a 28. 8.