Informace k přijetí

Informace k přijetí

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020 bylo ukončené. Přijetí na naši školu je možnou pouze formou přestupu z jiné střední školy.