Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejnil v úterý 30. 4. výsledkové listiny uchazečů na obory vzdělání s maturitní zkouškou (v odkazu “pro uchazeče“)

V úterý 23. 4. 2019 byly zveřejněny (v odkazu “pro uchazeče“) výsledkové listiny uchazečů na obory vzdělání s výučním listem v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.
Seznamy jsou také vyvěšeny v budově školy u hlavní vrátnice.

Přijatí uchazeči nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.