Slavnostní banket pro žáky s nejnižším počtem zameškaných hodin

Slavnostní banket pro žáky s nejnižším počtem zameškaných hodin

V pátek 25. 1. se konal slavnostní banket pro žáky školy s nejnižším počtem zameškaných hodin za 1.pol školního roku 2018/19. Banketu se zúčastnil vždy nejlepší žák z každé třídy (1. – 3. roč.) a vedení školy. Přípravy menu se zdárně zhostila třída nástavbového studia G1.A. Gratulujeme žákům k úspěšnému zvládnutí 1. pololetí. Fotografie zde