Průvodcovská praxe třídy H3.A

Průvodcovská praxe třídy H3.A

Poslední středu měsíce října jsme vyrazili po trase Pivovarské hrdosti. V rámci předmětu Cestovní ruch nám bylo umožněno si vyzkoušet práci průvodce. Trasa se skládala ze třinácti zastávek, na kterých měla každá dvojice přidělené téma ke zpracování. První zastavení bylo na náměstí Republiky, kde jsme probírali tzv. Pivní kalamitu, dále naše kroky vedly kolem hotelu Centrál, Plzeňské radnice, Malou ulicí k Pivovarskému muzeu, přes Rooseveltův most na Roudnou, k zahradnictví a dále místu zvaném Na Špici. Mezi poslední zastávky patřilo nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj a povídání o jeho varně a historii výroby piva. Dále následovala sjednaná prohlídka s odborným průvodcem, kterou jsme si všichni užili. Paní průvodkyně byla velice milá a předala nám své zkušenosti a znalosti. Poslední zastávkou byla restaurace U Salzmannů. Pokud se chcete o naší škole a oborech, které zde můžete studovat, dozvědět více, tak navštivte web školy a sledujte facebookovou stránku, kde během roku budeme přispívat a informovat vás o aktivitách a akcích, které naše škola pořádá. Budeme rádi, když přijmete pozvání na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 30. listopadu. Těšíme se na vás. Foto zde