Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Ředitel školy oznamuje, že z důvodu odstoupení jednoho člena ze školské rady (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků) vyhlašuje tzv. doplňovací volby do školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3. Volby se budou konat v úterý 9. 10. 2018 od 12:00 – 16:00 hodin v hlavní budově školy (učebna č. 4, 1. patro školy). Více informací k volbám: oznámení o konání doplňovacích voleb – říjen 2018