Úřední den v průběhu hlavních prázdnin

Úřední den v průběhu hlavních prázdnin

Úředním dnem v průběhu hlavních prázdnin je středa od 8:00 – 13:00 hodin v hlavní budově školy U Borského parku 3.