2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání s maturitní zkouškou

2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání s maturitní zkouškou 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství). Počet přijímaných uchazečů – 15. Termín na odevzdání přihlášek je do 28. 5. 2018.