2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem

2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělání s výučním listem (ŠVP Kuchař – 40 uchazečů, ŠVP Číšník, servírka – 15 uchazečů, ŠVP Pekař – 5 uchazečů, ŠVP Řezník – uzenář – 3 uchazeče. Přihlášky do 24. 5. 2018. Více informací a kritéria přijímacího řízení v odkazu pro uchazeče.