Ohlédnutí za praktickou částí maturitní zkoušky

Ohlédnutí za praktickou částí maturitní zkoušky

V průběhu dubna se na naší škole konala praktická část maturitní zkoušky tříd H4.A a H4.B oboru vzdělání s maturitní zkouškou ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch. V letošním roce bylo téma slavnostního banketu věnováno 100. výročí vzniku Československa. Fotografie zde