Výsledkové listiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Výsledkové listiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Ředitel školy zveřejnil na webových stránkách školy a na úřední desce školy ve středu 2. 5. 2018 výsledkové listiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou (v odkazu zde) Dle ustanovení paragrafu 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělání ve střední škole v ředitelně školy (hlavní budova U Borského parku 3, Plzeň) dne 2. 5. 2018 od 8:00 do 9:00hodin.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si může zákonný zástupce uchazeče převzít též osobně také dne 2. 5. 2018 od 9:00 – 10:00 hodin.
Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána prostřednictvím České pošty na doručenku dne 4. 5. 2018.

Důležité upozornění: Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí). Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat a na uvolněná místa lze přijmout další uchazeče.