Slavnostní banket pro nejlepší žáky

Slavnostní banket pro nejlepší žáky

V pátek 26. 1. se vedení školy setkalo na slavnostním banketu s žáky, kteří měli nejlepší docházku či prospěch v 1. pololetí školního roku 2017/2018. Z každé třídy sudé směny oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví byl vybrán nejlepší žák. Fotografie zde