Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

Ředitel školy zveřejnil kritéria, pravidla a počty přijímaných žáků do školního roku 2018/2019 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a pro obory vzdělání s výučním listem. Více informací v odkazu “pro uchazeče”.