Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

V rámci voleb do školské rady při Hotelové škole, Plzeň, U Borského parku 3 byli zvoleni – za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Havlová a Mgr. Helena Červená a za zákonné zástupce nezletilých žáků Jiří Pěč a Václav Kohout.