Odborná exkurze v plzeňském Makru

Odborná exkurze v plzeňském Makru

Žáci H2.B se ve čtvrtek 5. 10. 2017 zúčastnili odborné exkurze v plzeňském Makru. Vedoucí pracovníci vybraných oddělení je podrobně informovali o fungování provozu. Na oddělení ryb je pan Lukáš Pál poučil o práci z čerstvými rybami, paní Jitka Zachová jim poodhalila strategii podniku při péči o významné zákazníky a informace o kariéře přednesla zástupkyně personálního oddělení. Žáci měli i možnost si prohlédnout nabízené zboží na prodejní ploše, kde měli za úkol najít potraviny původem z Plzeňského kraje.