Projekt Planet 21 ve spolupráci s hotelem Ibiss

Projekt Planet 21 ve spolupráci s hotelem Ibiss

Žáci třetího ročníku měli možnost zúčastnit se projektu Planet 21 ve spolupráci s hotelem Ibiss Plzeň. Cílem programu Planet 21 je vytvoření pozitivního a pohostinného zážitku ve vztahu k životnímu prostředí pro své hosty. Program demonstruje ambiciózní cíle skupiny pro rok 2020, založené na čtyřech strategických prioritách: práce se svými zaměstnanci, zapojená svých zákazníků, inovace s partnery a spolupráce s místními dodavateli. Shlédnutí krátkého spotu o tom jakým způsobem se můžeme k planetě chovat a následná diskuse byla podpořena brainstormingem o tom co udělat pro planetu v rámci hotelnictví a co společnost Accor již dělá. Workshop probíhal pod vedením generálního ředitele hotelu Ibiss pana Marka Audese. Během programu měli žáci možnost využít i občerstvení ve formě výborného coffeebreaku. Ještě jednou děkujeme za spolupráci.