Hotelová škola, Plzeň,

U Borského parku 3

Obory vzdělání

U Borského parku 3, Plzeň

Obory vzdělání
s maturitní zkouškou

Obory vzdělání
s výučním listem

RVP 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch

délka studia: 4 roky
forma studia: denní

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař

délka studia: 3 roky
forma studia: denní

RVP 65-41-L/51 Gastronomie
ŠVP Gastronomie

délka studia: 2 roky
forma studia: denní

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Číšník, servírka

délka studia: 3 roky
forma studia: denní

Bendova 22, Plzeň

Obory vzdělání
s maturitní zkouškou

Obory vzdělání
s výučním listem

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Ekonomika a podnikání v potravinářství

délka studia: 4 roky
forma studia: denní

RVP 29-54-H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář

délka studia: 3 roky
forma studia: denní

 

RVP 29-53-H/01 Pekař
ŠVP Pekař

délka studia: 3 roky
forma studia: denní

RVP 29-56-H/01 Řezník-uzenář
ŠVP Řezník-uzenář

délka studia: 3 roky
forma studia: denní

Více z této kategorie: Hotelnictví a cestovní ruch »
zpátky nahoru